Web Tasarım Firması
   
 
MEVZUAT
Mevzuatlarla ilgili bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...
- Başbakanlık - İstanbul Ticaret Odası
- T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı - İstanbul Sanayi Odası
- Dış Ticaret Müsteşarlığı - Türk Standartları Enstitüsü
- Başbakanlık Bilişim Merkezi - Resmi Gazete
- T.C. Merkez Bankası - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
- Hazine Müsteşarlığı - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
- Gümrük Müfettişleri Derneği - Maliye Bakanlığı
- Gümrük Kontrolörleri Derneği - Çevre ve Orman Bakanlığı
- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği - İçişleri Bakanlığı
- Gümrük Müsteşarlığı Elektronik Veri Değişimi - Kültür ve Turizm Bakanlığı
- Dünya Gümrük Örgütü - Sağlık Bakanlığı
- İstanbul İhracatçı Birlikleri - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
- İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi - Ulaştırma Bakanlığı
Büyükdere Caddesi Hukukçular Sitesi No:24 K:4 D:36 Mecidiyeköy / Şişli / İstanbul
Tel : +90 (212) 272 45 68 - 273 14 88 - 274 52 49 Faks : +90 (212) 275 47 04 Eposta : courrier@courrier.com.tr